Laetare

Laetare is een kerkelijke organisatie, gericht op het helpen van mensen in nood, die werkt vanuit de inspiratie van het evangelie.  Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door organisaties te sponsoren bij het uitvoeren van specifieke, projectmatige werkzaamheden. Vanuit haar geschiedenis wil Laetare vooral omzien naar de kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving, zorg dragen voor zieken en geloofsonderwijs stimuleren. Daarnaast staat Laetare ook open voor andere projecten.

Deze website biedt antwoord op de volgende vragen:

Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden van recente projecten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@laetare.nu