Procedure

Tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, komt het bestuur bijeen om te overleggen naar aanleiding van de ontvangen aanvragen.

Hoe kunnen verzoeken worden aangeboden?

Voor het indienen van een aanvraag is een formulier beschikbaar, dat u
hier kunt downloaden. Enige nadere uitleg kunt u ook in deze brief vinden.

Het formulier kan per email worden ingediend via het mailadres info@laetare.nu en dient uiterlijk vier weken voor de bijeenkomst binnen te zijn, anders wordt het mogelijk niet in behandeling genomen.

In principe ondersteunt Laetare niet rechtstreeks personen. Er wordt vooral gewerkt middels projecten die door organisaties worden opgezet en gecontroleerd. Op deze manier ontstaat transparantie met betrekking tot de besteding van het geld, zonder een (zwaar) controleapparaat in te richten.

Welke projecten komen in aanmerking?

Laetare steunt bij voorkeur relatief kleinschalige projecten. Hierbij gaat het met name om initiatieven die uit de gemeenschap zijn ontstaan. Bij voorkeur is het doel van de steun specifiek benoemd en niet slechts omschreven als “een bijdrage aan het sluitend krijgen van de begroting”. Hoewel voortgekomen uit een Rooms Katholieke organisatie en ook nu nog onderdeel van het Bisdom Rotterdam is de steun niet beperkt tot “katholieke of christelijke initiatieven”.