Achtergrond

Laetare is in 1954 begonnen als saeculier instituut.  Het werd opgericht door een groep vrouwen, die zich aangesproken voelden door Jezus van Nazareth, zijn leven, zijn werken en zijn inzet voor medemensen. Zij wilden zich, door Hem geïnspireerd, op eigen wijze, onopvallend en elk vanuit haar eigen beroep en leefmilieu  inzetten om iets van zijn Geest waar te maken en door te geven. Zij gaven deze levensroeping gestalte, door ongehuwd, luisterend en dienend te leven en verantwoord om te gaan met talenten, tijd, geld, goed en bezit.

Nadat het aantal actieve leden even sterk was gedaald als hun leeftijd was toegenomen is besloten de activiteiten te staken. De gelden die hiermee vrijkwamen zijn in een fonds gestort, dat nu wordt beheerd door een kleine groep betrokkenen die “de geest van Laetare” in ere willen houden. Zij bieden financiële steun aan kleinschalige projecten in Nederland, en soms zelfs ook daarbuiten.