Doelstellingen

De primaire doelstelling van Laetare in zijn huidige vorm is het beheren van de gelden die vrijgekomen zijn bij de beëindiging van saeculier instituut Laetare en het bestemmen ervan ten dienste van projecten ten dienste van kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving, projecten die zorg dragen voor zieken of projecten waarmee geloofsonderwijs wordt gestimuleerd.

De formulering zoals die hierboven staat is wel heel erg algemeen. In de praktijk voelen we ons wel in het bijzonder aangesproken tot projecten die uit de samenleving komen, en waar vaak vrijwilligers het initiatief nemen. Zeker de eerste paar keren hebben zij dan vaak geldelijke ondersteuning nodig. Het gaat hierbij vaak om kleinschalige projecten, die met relatief kleine bedragen mogelijk worden gemaakt.

In meer formele zin is deze doelstelling vastgelegd in een beleidsplan dat op 17 november 2016 is vastgesteld.