Organisatie

Laetare is formeel gezien een kerkelijk instituut binnen het bisdom Rotterdam en is als zodanig een zelfstandig rechtspersoon.

Er is een bestuur dat tweemaal per jaar bijeenkomt om binnengekomen aanvragen te beoordelen en subsidies toe te kennen. Het bestuur komt bij elkaar in het voorjaar (rond mei) en in het najaar (rond november).

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen.

  • Voorzitter: Dhr Jan Hendriks
  • Penningmeester: Dhr Aureel van Wersch
  • Secretaris (ad interim): mevr Lisette Hendriks-Vaessen
  • Lid: Dhr John Bakker (econoom van het bisdom Rotterdam)
  • Adviserend lid: Dhr Peter van Beurden
  • Adviserend lid: Dhr Koos van der Heijden
  • Lid: Mevr Marjo Hoogenbosch
  • Lid: Mevr Saskia van Winden

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor 11 november 2022.

In formele zin is Laetare een  algemeen nut beogende instelling (ANBI). De daartoe benodigde publicatie is hier te vinden. Als ANBI-instelling beogen wij zoveel als mogelijk is transparant te zijn, niet alleen in formele, financiële zin (zoals in de ANBI-publicatie), maar zeker ook inhoudelijk.